Information

HJÆLP OS, BLIV SPONSOR

Kontakt vedr sponsorhjælp til Hornsherred Rideklub kan ske ved at sende en mail til 

VI STØTTER VORES SPONSORER

Bestyrelsen

Vedtægter og referater

Klubbens formål


Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten, at afholde ridekonkurrencer og at arbejde for udbredelsen af kendskabet til hesten ved at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug, røgt og pleje samt at drive enhver virksomhed der, efter bestyrelsens skøn, er egnet til at fremme dette formål.

Bestyrelsen i Hornsherred Rideklub


Bestyrelsen i Hornsherred Rideklub består af i alt 5 medlemmer, inkl. én formand. De nuværende bestyrelsesmedlemmer kan ses herunder - klik på deres navn for at læse mere om hvordan du kontakter dem hver især.


På denne side kan du også læse lidt mere om bestyrelsens arbejde samt finde referater af bestyrelsesmøder.

Generalforsamling


Hvert år i første kvartal afholdes der generalforsamling i Hornsherred Rideklub.


Bestyrelsen indkalder hertil og alle medlemmer er velkomne. På mødet gennemgås det forgange år, herunder klubbens økonomi og der snakkes om det kommende år. Referater af generalforsamlingerne kan ses herunder.


Vedtægterne er klubbens interne regler for drift, kan downloades her

Udvalg


I Hornsherred Rideklub har vi en række udvalg, der består af medlemmer i klubben. Med hver sit indsatsområde er udvalgene afgørende for, at klubben er velfungerende og fornyer sig, så den hele tiden passer til medlemmerne og deres interesser. Hvis du ønsker at vide mere om det at være i et udvalg, eller gerne vil have en plads, så kontakt udvalget eller bestyrelsen på: rid@hornsherredrideklub.dk


 Rideklub har følgende udvalg (klik på udvalget for at læse mere):

  • Vedligeholdsudvalg
  • Baneudvalg
  • Juniorudvalg
  • Stævneudvalg
  • Køkkenudvalg

Vigtige link

Rideforbundet Stævner

HHR stævner

Dette link åbner en oversigt over stævner som HHR har eller vil afholde

Stævnetilmelding

Stævner via DRF Go!

Dette link bruges til at åbne DRF's webshop, hvor du kan tilmelde dig til stævner og få lryttericens

Equipe online stævner

Online stævner via EQUIPE

På Equipe kan du finde aktuelle stævner, hvor du online kan følge startlister, tider og stævneresultater

Værktøjer


for bestyrelse og udvalg


Her kan du finde forskellige templates, til brug for klubarbejdet.


Flere værktøjer kræver et login.

DOKUMENTSKABELONER